ראשית החיים

יש טענה האומרת שביהדות יש ברכה לכל דבר - למאכלים השונים, לתופעות הטבע, לאירועי החיים. 

אבל איזו ברכה יש לזוג או לאשה המנסה להרות? איזו ברכה יש ללווי שלבי ההריון השונים? לתחילת הלידה? להולדת התינוק/ת?

מסורות שונות בודאי התקיימו, אבל "תורת האמהות" לא הונחלה בצורה מחייבת, והותירה לנו מרחב פתוח ליצור טקסים משמעותיים ומלאי רוח לרגעים המשמעותיים הללו בחיי אשה ובחיי זוג. 

לתוך הטקסים הללו אפשר לשזור ברכות ומסורות קיימות, ולהשען על יסודות האש והמים המלווים טקסים נשיים במסורת היהודית.

אשמח לסייע להביא כוונה והתכוונות למעגל הפריון, ליצור יחד איתך את המעגל הבטוח - עם חברותיך ונשות משפחתך, עם הגברים או בלעדיהם

עוד על טקסים נשיים סביב פריון במאמר הזה